3A Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh - (028) 38442636

Quy trình phái cử thực tập sinh