3A Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh - (028) 38442636

Lao động Việt tại Đài Loan đang gặp khó

Nhà máy không nhận thêm người hoặc thu hẹp sản xuất, cắt giảm giờ làm. Một số lao động Việt phải chuyển chủ hoặc về nước trước thời hạn.

Ông Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, kinh tế nước này đang bị ảnh hưởng xấu bởi biến động của kinh tế thế giới. Điều này dẫn đến việc làm và thu nhập của một bộ phận lao động nước ngoài gặp khó khăn. 

Gần đây, các nhà máy lớn, đặc biệt là các nhà máy điện tử không nhận thêm lao động nước ngoài theo kế hoạch hoặc thu hẹp sản xuất, cắt giảm giờ làm, nhân lực. Một số lao động Việt Nam phải chuyển chủ hoặc về nước trước hạn.


Trước tình hình đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã yêu cầu doanh nghiệp tăng cường quản lý lao động, kiểm tra tình hình việc làm của nhà máy trước khi cung ứng lao động sang Đài Loan (Trung Quốc). Qua đó, đảm bảo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động phải mất việc, về nước trước hạn. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với đối tác và chủ sử dụng tìm việc làm mới cho người lao động tại Đài Loan.

Đối với các đợt tuyển dụng mới, doanh nghiệp phải kiểm tra tình hình việc làm, thu nhập của nhà máy trước khi tổ chức đưa lao động đi. Trường hợp lao động đã được đào tạo và làm thủ tục đưa đi mà bị tạm hoãn xuất cảnh thì doanh nghiệp phải giải thích rõ và có phương án giải quyết theo hướng giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Theo yêu cầu của Cục Quản lý lao động ngoài nước, các doanh nghiệp phải báo cáo tình hình lao động bị về nước trước hạn do nhà máy cắt giảm, thu hẹp sản xuất trong 3 tháng qua, trước ngày 15/10.